Om

 

Level you up

&

Jessica Eliasson

 

20 års erfarenhet inom hälsa och utvecklingsarbete. 

Uppdrag och arbete

2018-2019 Föreläsningar/workshops HÄLSA, MEDIYOGA samt löpande  deltagaruppföljning. FINSAM-projekt SPIRA. Samverkansprojekt mellan Skurups kommun, Svedala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målgrupp arbetslösa med psykisk ohälsa och sjukskrivna med utmattning. LEVEL YOU UP.

2019 YOGA instruktör. Privat och företagsgrupp. Vikarie vid sjukdom. Palmer Friskvård.

2015-2017 Företagsgrupp MEDIYOGA. UMAS – BUP Friskvård – stresshantering för personal. LEVEL YOU UP, 

2015  Företagsstart LEVEL YOU UP. Under 2015-2018 mycket arbete för privatpersoner. Holistisk hälsobedömning, hälsocoachning, livscoachning, samtal, föreläsningar, workshops. MEDIYOGA ca 500 pass för personer med massa olika typer och grad av ohälsa yogan gett hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande effekt.

2011  Projektledare verksamhetsutveckling. Undersöka möjligheter att utöka verksamhet. Offentlig upphandling – kompletterande leverantör friskvårdskurs företagshälsovård Region Skåne. SimAnt AB (Xtravaganza).

2009-2012 Hälsokonsult, gruppledare, individuell inskrivning och uppföljning, gyminstruktör. Xtravaganza. Viktminskningscenter – kost, gym, mental träning. Företagsgrupp viktminskning på SANDVIK. 

2008-2010 Hälsopedagog. Augustenborgsskolan – Fosie, Malmö. F-9 skola. Enkätundersökning, rastverksamhet skolår 7-9, uppsökande verksamhet inkl. samarbete lokala idrottsföreningar, fondfinansierad verksamhet, föreläsning personalen, samarbete och vikarierat Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap.

2007 – 2008 Aktivitetsledare pilotprojekt ensamkommande flyktingungdomar. Röda Korset. Pilotprojekt. Aktiviteter i Malmö/Skåne för boende på transitboende. 

2005 Utvecklingskonsult. Skåneidrotten praktik 7 månader. Implementeringsarbete FaR, folkbildning, processledarskap och  föreningsutveckling.  

2004 och 2005 Social ledare. Skåneidrotten forskningsprojekt i samarbete med MAS. PÅ sommarläger för att främja kost och motionsvanor för överviktiga barn. Deltagande barn rekryterade via MAS barn-överviktsenhet. Samarbete med idrottsföreningar på orten och i hemkommuner. 

2002 – 2003 Styrelseledarmot. Skånes Innebandyförbund. Inriktning utvecklingssektion, projekt inom föreningsutveckling och samarbete med Dansk Floorball Union. 

2002 Gruppledare och aktivtetsledare. Korpen Skåne/Halland. Projekt för underaktiva barn att prova på idrotter efter skoltid. Samarbete med lokala idrottsföreningar.

Utbildning

2019 HRV-tränare

2019 Coacha grupper mot mål – Coach Companion 

2017  diplomerad coach enligt ICF – Coach Companion

2017  steg 2 MEDIYOGA instruktör – MEDIYOGA Sverige

2015 diplomerad MEDIYOGA instruktör – MEDIYOGA Sverige

2010 – 2011 NLP-baserad coachutbildning. Xtravaganza. 

2008 Ideellt ledarskap – Röda Korset. 

2004 – 2005 Mentorskapsutbildning – Skåneidrotten – SISU Idrottsutbildarna. 

2004  Folkhälsopedagog – Högskolan i Kristianstad. Examen fil. kand. i Folkhälsovetenskap och pedagogik. Strategisk utbildning för förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Organisationsteori och projektarbete. Uppsatser inom motivation till fysisk aktivitet och ungas motiv till ideellt arbete. 

2002 – 2003 Föreningsutvecklare och Föreningsambassadör– Svenska Innebandyförbundet