Hjälper människor utvecklas

Pga föräldraledighet och annat arbete har LEVEL YOU UPs hemsida inte uppdaterats på en tid. Se FB-sidan för AKTUELLT. /Jessica

Inspirationsföreläsningar~ Livscoachning ~HRV-träning ~Holistisk hälsobedömning ~Hälsocoachning ~Utvecklingskurser ~ MEDIYOGA

Du vill att något inom mående eller prestation ska vara bättre? 

Underbart!

Vad är det du önskar för dig/din organisation?

Mer medvetenhet, lugn, balans, styrka i sin person? Att må bra fysiskt, utveckla bättre mindset, emotionell fitness eller harmoni och effektivitet i samspel med andra?

LEVEL YOU UP hjälper dig gärna!

LEVEL YOU UP möter dig/ din organisation där ni är och är proffs på just dessa förändringsprocesser!

Tiden vi lever i nu är ny för oss alla. Vi behöver synsätt och verktyg som hjälper oss må och fungera bra. 

LEVEL YOU UP hjälper dig/din organisation se över behoven, komplettera kunskaperna och lära nya metoder. 

 

LEVEL YOU UPs metoder bygger på

EMPOWERMENT. Ett självstärkande förhållningssätt till den som ska bli hjälpt. Varje person är alltid den viktiga nyckelpersonen i sitt liv. Nu i det som är jobbigt och för resten av livet. Synsättet bygger på att personen själv behöver vara med och har i sig vilken väg som är bäst att gå. Men att hjälp med kunskaper och nya metoder kan behövas. Svaren har personen i slutändan själv. Så när jag hjälper blir det helt annorlunda när jag lägger extra arbete på att aktivera personen själv och verkligen hjälpa till att finna sådana svar som personen ofta inte tror den har bara för den inte når dem i första läget, lära nya synsätt och metoder. När resultaten börjar komma blir det väldigt starkt och erfarenheter kan bli en stor gåva för livet!

HOLISTISKT SYNSÄTT. Det du vill ska bli annorlunda är en del i en större helhet. I dig, i ditt liv och i samhället. En av framgångsfaktorerna i mitt arbete är att se till dessa helheter. Inte sällan händer det att mina klienter söker för ett problem men sen visar det sig att det var ett annat område lösningen låg inom. Det händer även att löser man en del så når klienten flera mål i farten!

Vilken hjälp och hur mycket hjälp behöver du/din organisation?

Börja boka det du är intresserad av så tar vi det därifrån. Är du osäker kontakta mig gärna så rekommenderar jag vilken tjänst jag bedömer lämpligast att börja med eller ett upplägg.

Hur mycket hjälp är såklart svårt att säga då det beror på flera faktorer. Personens egen öppenhet till förändring, hälsotillstånd men även yttre faktorer såsom aktuell livssituation spelar in. Jag har haft klienter som lidit av sina problem (fysiska, mentala eller emotionella) i många år men som blivit hjälpta på 1-3 tillfällen.  Andra klienter har det behövts arbete över tid med uthållighet och tålamod att bringa klarhet i behoven. Att stegvis utesluta och beta av insats för insats likt detektivarbete. I de fallen jobbar vi helhjärtat med att se hela bilden och stegvis gå mot målet. En process dessa personer upplevt väldigt skönt att få stöd i och hjälp att strukturera. I de fall annan hjälp behövs än den LEVEL YOU UP kan erbjuda finns ett brett nätverk kompetenser att hänvisa till som komplement på vår väg eller att hänvisa över till. 

Att ta tag i något man inte kan förändra själv, att göra annorlunda som känns bättre, må bra och trivas med sig själv och sitt liv – oavsett vad det innebär för just dig/din organisation är en underbar känsla!

Detta vill jag hjälpa dig/din organisation med!

Nyfiken hur jag kan hjälpa just dig/din organisation? 

Se utbudet på TJÄNSTER. Varmt välkommen att höra av dig!

/ Jessica Eliasson