Hälsobedömning

 

Hälsa är en grundläggande förutsättning för ett bra liv! För att trivas med det som är och för att klara anta utmaningar valda eller livets.  

Många jag möter har olika typer och grad av symtom och upplever svårigheter att förstå och få rätt hjälp att bli bättre. Jag vill i möjlig mån hjälpa till med båda delar. Vissa klienter kan jag hjälpa hela vägen andra kan jag hjälpa till att bringa mer klarhet och hjälp att orka och finna vägen vidare till rätt hjälp.  

 

Få hjälp att se över din hälsa och dina behov utifrån ett holistiskt perspektiv

FYSISKT ~ MENTALT ~EMOTIONELLT ~ SOCIALT ~ANDLIGT

Vi tittar på dina aktuella symptom men även symtombild tillbaka i tiden samt om familj och släkt haft relaterade besvär så genetisk känslighet misstänks. I min bedömning tar jag med eventuella provsvar från Hälso- och sjukvård men även andra testresultat. OBS! Jag arbetar inte med medicinsk diagnosticering eller behandling. Jag hänvisar till Hälso- och sjukvård för detta om någon är orolig för din hälsa. 

Holistiskt betyder helhetsmässigt. Vi vill bättre förstå din hälsoprofil, din aktuella status, vad som är grundläggande orsaker till ditt mående för att i nästa läge kunna skapa ett upplägg som du mår bättre av helhetsmässigt. Hur just din kropp arbetar och vad den behöver för att kunna göra det bättre. 

 

Underlag för bedömning

Personens egna upplevelse och tidigare erfarenheter är en viktig del när jag arbetar. Tex. vad den provat tidigare. I regel har de klienter jag möter redan gjort en del som gett resultat som vi plockar upp och de sätter igång med igen.  

Vi tittar på symtom. Vi samtalar men jag har även bedömningsformulär och en del tester jag utför eller klienten själv som vi använder som indikationstest.

Ibland ligger grundorsak och lösningar alltså inom ett eller flera andra områden än problemen visar sig. I ett holistiskt perspektiv erbjuds mina klienter i sina rekommendationer råd och redskap inom flera områden.  

Andlig hälsa får jag ofta frågan vad den innebär. Andlig hälsa är i sig religiöst obundet även om vissa kanske har någon religion som en del av sin andlighet. 

Framförallt vid utmattning är detta ett hälsoområde där den andliga hälsan är nedsatt och behöver insats. 

Andlig hälsa handlar om de större frågorna i livet såsom; vem är jag, vad är meningen med mitt liv, vad ska jag göra i livet, varför händer negativa saker mig osv. Många har inte sin syn på detta klart för sig. Framförallt vid utmattning märker jag att dessa frågor behöver gås igenom. Observera att andlig hälsa behöver alla och när det händer jobbiga saker i livet och vi står inför val så utmanas vi att ha en syn att luta oss mot. En som håller. Detta tror jag på att varje person ska finna som sin personliga sanning. Andlig hälsa ska alltså inte likställas med religiös i meningen att vi måste finna våra svar inom någon religion.